Reklama
 
Blog | Olivie Brabcová

LETS systémy – tiskneme si s kamarády DIY peníze

Emitace měny bývala obvykle doménou vladařů, Centrální Banky, státu nebo mafie, proto snad může být pro někoho činnost komunit LETS šokující. Lokální měny nezávislé na státu se ale používaly už dávno před tím, než vzniklo hnutí komunit LETS. Přestože LETS komunity stojí v opozici vůči všem ostatním zavedených ekonomickým systémům, nemají ambice vyvolat revoluci a odebrat pravomoci centralizované státní správě. LETS směřuje k vytvoření nezávislých stínových ekonomik v jednotlivých lokálních oblastech a usilovat tak o místní ekonomickou soběstačnost.

LETS původně znamenalo prosté „pojďme“ – to mělo v lidech vzbuzovat představu svobodného obchodu, ze kterého profitují všechny zúčastněné strany. Časem byl název hnutí vystižen formou akronymu – Local Exchange Trading Systems (systémy místního výměnného obchodu). Teoretický základ fungování komunit zformuloval Michael Linton v roce 1982 v Kanadě, kde první komunita vznikla o rok později v městečku Courtenay, kde tehdy místní obyvatelé strádali kvůli vysoké nezaměstnanosti způsobené krachem továrny. Proto se rozhodli používat lokální měnu, nebo-li LETS jednotky, a obchodovat mezi sebou, a tak Courtenay zase začalo vzkvétat.

Stát versus LETS?

V současnosti nejsou LETS komunity ve většině zemí žádným způsobem perzekuovány. Dokonce některé australské a novozélandské politické subjekty myšlenky lokální ekonomické soběstačnosti prosazují ve svých programech. Najdou se ale samozřejmě i opačné případy, kdy je emitování lokálních měn ilegální. Jedním z důvodů zákazu může být obava z infiltrace komunity nepoctivými obchodníky, kteří ze svých výnosů neodvádějí daně státu. Stát by bez daní z příjmu občanů nemohl být funkční. Členům LETS, kteří vytvářející zisk, je jednoznačně doporučeno, aby pomocí převodu LETS jednotek na oficiální peníze daně státu platili, aby neriskovali vlastní perzekuci a také stabilitu své komunity.

I přes možnosti odvodu daní ale není LETS jednotkám státem přisuzována oficiální finanční hodnota, protože funkce jednotek je zaznamenávání závazků členů vůči dané komunitě a jejich platnost je lokálně omezená. Můžeme tedy konstatovat , že LETS systémy mají dnes otevřené pole působnosti a jejich prosperita závisí hlavně na aktivitě členů komunity.

Reklama

Způsob, jak se vyhnout ekonomické krizi?

Výhodou lokálních měn, a to před i po definování principů LETS, je odolnost vůči inflaci, hyperinflaci, deflaci i aglaci. Zákaz lokálních měn ve 30. letech v Německu při vrcholné fázi Velké hospodářské krize měl za následek ještě větší bídu populace, která je samozřejmě v období ekonomických krizí mnohem náchylnější ke xenofobním náladám a akceptování radikálních ideologií. Když se LETS komunita ocitne v ekonomické krizi, nebude to způsobeno složitými mechanismy světového hospodářství, ale přírodními katastrofami.

Něco za něco…

Aby byly vysvětleny principy LETS systému, je nutné nejprve zmínit negativa obchodování pomocí směny. Nevýhody tzv. barterového obchodu spočívají v náročnosti hledání vhodného obchodního partnera, který má zájem o vaše služby a vy o jeho. Toto hledání přináší velké transakční náklady. Ty byly eliminovány zavedením peněz. Na rozdíl od nepraktického barterového obchodu je základním pilířem LETS komunit činnost skupiny administrátorů evidujících všechny služby nebo statky, které jsou jejich členové ochotni komunitě poskytovat. Tyto informace jsou pro všechny volně dostupné.

Utopie?

První reakce veřejnosti na LETS systémy mohou být pohrdavé poznámky o tom, že se jedná jenom o jinak nazvaný komunismus. To je ale jen povrchní dojem – na rozdíl od komunistů LETS komunity státem řízené hospodářství a nepovažují soukromé vlastnictví za příčinu veškerého útlaku.

Strašák komunismu může bránit svobodnému uvažování

Někdo také může v LETS vidět jistou analogii s komunitou New Harmony. V roce 1825 ji založil majetný humanista a socialista Robert Owen. Jeho projekt je jedním z nejznámějších pokusů o založení systémů umožňujících transakce bez oficiálních peněz. Po čtyřech letech své existence se rozpadla, nejspíš kvůli své zranitelnosti vůči „parazitujícím“ členům.

Vězňovo dilema?

Výskyt podvodníků v takovýchto komunitách je více než pravděpodobný. Na rozdíl od New Harmony má ale LETS obranné mechanismy. Jsou to transparentní veřejné účty s transakční historií všech svých členů. Podvodníky také odrazuje všeobecný předpoklad nekonečného počtu obchodních transakcí mezi členy komunity. V běžné peněžní ekonomice je mnohem snadnější vyhledávat obchody s nízkým počtem transakcí, a podle Nashovy teorie her platí pravidlo, že čím nižší je předpokládaný počet transakcí, tím je vyšší pravděpodobnost podvodu. Podvodnící jsou od LETS odpuzováni také tím, že obchody fungují na lokální úrovni, kde se něčí nefér chování rychle rozkřikne, odhalený podvodník bude nejspíš vyloučen a jeho oficiálně nevymahatelný dluh se rozdělí mezi ostatní členy.

Moc neviditelné ruky

Společnost založená na volném trhu, soutěži a růstu způsobila změnu lidského uvažování. Lidé mají tendence redukovat kvalitativní hodnoty na kvantitativní, proto lidé při rozhodování o svém jednání v rámci jejich intelektuální kapacity chladně kalkulují. Individualistická kapitalistická společnost lidem umožňuje nezávislost, zároveň spolu s narušením společenské soudržnosti, zatímco v LETS se komunity stmelují díky častějším sociálním kontaktům a obchodním transakcím více založených na důvěře. V kapitalistických společnostech se transakce řídí silami tržních mechanismů. Západní společnosti deklarující demokracii a humanismus se ale nedokážou vypořádat s problémem nespravedlnosti a také nelogičnosti výše mezd jednotlivých profesí. Náročná práce zdravotní sestry, pro společnost nezbytná, je placena výrazně méně, než jiné profese, které jsou bezpochyby méně náročné i užitečné. V LETS systémech naleznete o dost méně markantní nespravedlnosti v oceňování pracovních sil. Hodnotu svojí práce si totiž svobodně určují sami pracující. Některé komunity svým členům doporučují, aby dělali věci, co je baví, za co nejméně jednotek, a vice versa. To může způsobit, že ceny nejvíc namáhavých a nepříjemných služeb jsou výrazně vyšší.

Ropné skvrny a smog

LETS komunity ulevují životnímu prostředí tím, že obchodují lokálně a tudíž není potřeba energeticky náročné přepravy. Člen prosperující komunity nekonzumuje chemické potraviny z diskontu, ale místní suroviny. Na systémy LETS logicky navazují Transition Towns, které bojují za udržitelný rozvoj a permakulturní zemědělství. Varují před Ropným vrcholem (Peak Oil) a následujícím kolapsem průmyslu, na který se snaží připravit podporováním vývoje technologií obnovitelných zdrojů.

Co můžete při vstupu do LETS komunity očekávat?

Jako nový člen máte na vašem komunitním účtě nula jednotek. Až budete potřebovat pomoci při sekání dříví, tak snadno v databázi vyhledáte mladíka, který pronajímá svoji motorovou pilu, načež ho kontaktujete s žádostí o spolupráci. Pokud se transakce mezi vámi uskuteční, administrátoři k účtu mladíka s pilou přičtou stanovený počet jednotek, zatímco z vašeho účtu stejný počet jednotek odečtou. Když poskytnete sám službu komukoliv dalšímu z komunity, budou vám přičteny jednotky a váš účet bude vyrovnán. Narozdíl od běžné peněžní ekonomiky je v LETS mnohem snazší najít uplatnění – jednotky LETS vyděláte i natíráním plotů, tříděním ponožek a mytím nádobí.

 

Změna k lepšímu

Dokud se všichni nestanou poctivci, bude ekonomické kalkulativní myšlení, ať už v běžných penězích stejně jako v jednotkách LETS, předpokladem přežití každého jednotlivce. Složitější transakce bez katalyzátoru peněz nebo LETS jednotek přinášejí riziko. Peníze i LETS jednotky dosahují autentické funkční hodnoty až po směně za zboží. Přesto jsou považovány za univerzální prostředek k dosažení štěstí. Proto není ojedinělým jevem, že lidé začnou pokládat peníze jako samostatný statek, a to přináší tendence k zasvěcení jejich života kumulováním financí, což asi nebude ten nejlepší způsob života. V LETS systémech nemá kumulace jednotek smysl, ale přesto je otázkou, jestli se uvažování členů LETS oproti většinové společnosti liší, a na to lze získat odpověď pouze osobní zkušeností.

LETS v ČR a ve světě

V Čechách naleznete tyto komunity také. V provozu je Pražský LETS pod agenturou Gaia a Rozlet v Brně, ale Letokruh z jižních Čech zanikl. Utvořit představu si můžete podle výpovědi bývalého člena, Rudolfa Belce: „LETS systém LETOKRUH fungoval několik let. Virtuální měnou byly žaludy a pro virtuální učty se používal název větve. Ve svém největším rozkvětu měl asi 50 členů. Roční obrat byl cca 10 000 žaludů. Za žaludy se prodávaly biopotraviny, výuka hry na kytaru, výuka angličtiny nebo třeba počítačové díly. Po několika letech systém zamrzl. Stačilo k tomu to, že jeden ze dvou zakladatelů se vrátil do Norska. V systému najednou chyběla energie k pokračování. Zůstaly však mnohá přátelství.“ V ČR se LETS zatím příliš neujaly, zato jinde ve světě jsou o poznání rozvinutější. Jsou rozesety na každém světadílu, ale výraznější koncentrace se nachází v Kanadě (kde také vznikla první komunita) a v Anglii – pro tu jsou typické Transition Towns. V Austrálii a Novém Zélandu budou LETS nejspíš vzkvétat – tamní státní autority jsou vůči komunitám emitujících lokální měnu nejvíce liberální na světě. Informační technologie jsou pro efektivní fungování systému podstatné – díky open-sourcovému softwaru Cyclos si mohou administrátoři usnadnit správu komunitních účtů a virtuální propojení a výměnu zkušeností umožňuje UNILETS Ten inspiroval tvůrce projektu GOLETS (Global Online LETS). Ne všichni stojí o globální online obchodování mezi LETS komunitami. Systémy by tak popíraly původní ideu o místní soběstačnosti. Také by mohly ztratit své exkluzivní výhody a začít trpět stejnými neduhy jako běžné ekonomiky. A nakonec by přišly o svoji ekologickou pověst. protože mezinárodní obchod vyžaduje energeticky náročnou dopravu..

Závěrem drzá otázka:

Měli byste chuť na takovém systému zkusit osobně participovat?