Reklama
 
Blog | Olivie Brabcová

Boj proti OSE zla

Rozhovor se členem SNA (Svaz nezávislých autorů) o problematice autorského zákona v Čechách.

Svaz nezávislých autorů je občanským sdružením, které podporuje nezávislou kulturu a snaží se prosazovat změny ohledně autorského zákona. Jejím veřejným nepřítelem číslo 1 je jiné občanské sdružení, jehož činnost trvá už přes 90 let – Ochranný svaz autorský (OSA). Hlavní prací OSY je kolektivní správa hudebních děl, a někdo by řekl, že také vymýšlení a vybírání podivuhodných poplatků, které platíte i vy, pokud jste si někdy koupili prázdné CD, na které můžete teoreticky uložit hudbu…


Fakt jde tu hudbu zabít?

Ahoj. Jaká je současná situace správy kolektivních autorských práv v ČR?

Nejznámější kolektivním správcem autorských práv je OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.. V jiných segmenetech autorského práva působí další správci (Dilia, Intergram, OOA-S, GESTOR, OAZA). Stát deleguje na občanská sdružení monopolní pravomoc spravovat výhradně příslušnou oblast autorského práva. Tímto monopolem vzniká problématický přístup k umělcům, kteří zastupováni být nechtějí, či nesplňují podmínky (nízká frekvence umělecké činnosti či popularita umělce) kolektivních správců, pro vyplacení autorské odměny. Autorské svazy ale de facto vybírají i autorské poplatky za ně (formou paušálních plateb z klubů, koncertních sálů či z tzv. neživém vysílání – rádia, televize, internet).

Proběhly nějaké podstatné změny autorského zákona v posledních letech?

Do roku 2005 v ČR platila ještě verze autorského zákona, podle které byl umělec či pořadatel povinnen ohlašovat s předstihem i hudební akce, na kterých vystupovali výhradně umělci nezastupovaní kolektivním správcem a produkoval se výhradně autorsky nechráněná díla.
Zároveň tyto akce podléhali příslušným poplatkům. Novelou zákonam byla tato plošná povinnost ohlašování i plateb zrušena.

„…Kolektivní správci získavají část příjmů i od autorů, které nezastupují…“

Co je tedy podle SNA stále v nepořádku?

Kolektivní správci získavají část příjmů i od autorů, které nezastupují a to z tzv. neživého vysílání a paušálních poplatů. Tento příjem je přerozdělován, přičemž mechanismus není transparetní. Část je rozdělena mezi zastupované autory, část zřejmě zůstavá kolektivnímu správci. Dalším příjmem jsou i poplatky z nosičů, medií a rozmnožovacích zařízení.
Proti tomuto stavu protestují různé zajmové skupiny či iniciativy i politické strany, které se snaží tento stav změnit a liberalizovat.

Jak vaše občanské sdružení vzniklo?

Naše občanské sdružení existovalo ještě před novelizací, která zrušila nahlašovací povinnost na živá vystoupení, což byl v podstatě iniciační důvod našeho vzniku.
Cílem bylo usilovat o změnu této části autorského zákona, protože se citelně dotýkala především freetekno scény, ze které iniciativa vzniku SNA vzešla.
I přes schválenou novelizaci ale nejsme rozhodně se stavem české politiky autorských práv spokojeni.
V současnosti chceme silnější kontrolu či zrušení monopolu kolektivních správců. Situace je taková, že autor nemá dnes na výběr a musí být zastupován pouze monopolním správcem nebo si řešit autorská práva sám. Pokud jde o kolektivní správu autorských práv, tu SNA neposkytuje. Členství v SNA je bez poplatků, jedinou podmínkou je, že autor nesmí být zastupován kolektivním správcem.

Podporujete projekt svobodných licencí, který byl do Čech implementován minulý rok?

Preferujeme liberální přístup k autorské ochraně uměleckých děl, proto jsme byli jedním z iniciátorů implementace Creative Commons (CC) do českého právního řádu. CC umožňuje šířit díla bez autorské ochrany, respektive autor díla si sám určuje míru ochrany.

Reklama

Co je v současnosti prioritou SNA?

Usilujeme i o zrušení vyhlášky o poplatku z medií tzv. „výpalném“. Ochranné svazy inkasují poplatky, když si koupíté prázdné DVD, Blue ray, kopírku, či jiný předmět, který hraje roli v procesu přenosu dat. Je to v podstatě presumpce viny.

Odkazy:

Web SNA
Creative Commons
OSA